View Sidebar
Vikten av dränering och trädgårdsunderhåll

Vikten av dränering och trädgårdsunderhåll

24/10/2013 15:31Comments are Disabled

När man bygger nya områden är dränering något av de viktigaste man bör tänka på. Annars riskerar man att vatten samlas på olika ställen, vilket i sin tur kan leda till dålig lukt och ödeläggelse av fastigheterna.

MA72-trädgårdsskötselTidigare använde man sig gärna av betongrör för dränering, men nu för tiden är det mest plaströr. För att grundvattnet och även regnvatten ska kunna komma in i röret och rinna bort, har rören många små hål runt omkring. Man måste skydda dessa hål så de inte täpps igen. Därför lägger man ofta sågspån eller kokosväv runt omkring. Ett alternativ är att använda sig av fiberduk vid dränering.

Som en del av trädgårdsskötsel i Stockholm måste man se till att allt vatten kan rinna undan ordentligt. Stillastående vatten luktar illa och ökar antal myggor. I tillägg kan vatten skada ett hus på ett mycket kostbart sätt. Beroende på vilken typ av grund man har behöver man olika sorters dränering. Lerjord, till exempel, drar gärna åt sig vatten och fukt. Har man grus runt grunden rinner vattnet lättare bort.

Man kan göra en hel del för att hjälpa sin dränering att fungera bätter. Med rätt trädgårdsskötsel i Stockholm kan man redan från början förhindra att vattnet samlas. Även om man tycker det är snyggt ska man undvika att ha rabatter precis bredvid huset. Istället bör man lägga en gång av grus eller andra snygga stenar där. Marken bör även luta bort ifrån huset, detta leder till en naturlig dränering. Så mycket vatten som möjligt ska tas om hand innan det rinner ner i jorden.

En annan viktig del av trädgårdsskötsel i Stockholm är att leda vattnet från stuprören iväg från huset. Ibland kan man ha lov att lägga rör som leder vattnet ut till kommunens dagvattenledningar. Annars får man lägga egen dränering på tomten. Det kan vara en stenkista eller dagvatttenkassetter. Man måste se till att inte lägga dessa för djupt, eftersom även grundvattennivån stiger vid stor nederbörd.

Om man har möjlighet att planera dränering och trädgårdsskötsel i Stockholm redan vid byggnadsskedet, är det lättare att göra allt på bästa sätt. Men även om man tar över ett äldre hus, eller vill renovera där man bor, finns det mycket man kan göra för att förbättra situationen. Det tar lite arbete, men det är väl värt mödan och pengarna man lägger ner på det. En översvämning i källaren, eller fukt i huset, kostar mycket mer att åtgärda än om man skyddar huset i förväg.

Comments are closed