View Sidebar
Stärk identiteten med modersmålsundervisning

Stärk identiteten med modersmålsundervisning

07/08/2015 13:16Comments are Disabled

Redan som liten lär du dig sakta men säkert ett ord i taget. Så småningom lär du dig meningar och slutligen kan du verkligen tala språket. Det är med andra ord en viktig del av vår egen identitet och kan dessutom kallas för kulturbärare.

288-modersmålsundervisning-nyanlända-eleverEtt språk är någonting som förenar människor i ett land eller ett område och är därmed någonting som är väldigt viktigt för oss. Oavsett varifrån vi kommer eller vilka vi är. Ibland kan det vara så att vi av någon anledning inte kan eller vill bo kvar i vårt hemland. Men för den sakens skull vill man inte att barnen ska tappa sitt modersmål.

I och med detta finns faktiskt möjligheten att barn och unga får gå och få undervisning i sitt modersmål om minst en av deras föräldrar har en annan bakgrund. Har du till exempel arabiska som modersmål finns Språkservice24 i Stockholm som erbjuder just undervisning i detta ämne. Liksom övriga skolämnen sätts också betyg från och med årskurs 6. Dock sker undervisningen antingen före eller efter den ”vanliga” skolan.

Ökad kunskap med språk

Genom att erbjuda undervisning i barnens modersmål får de inte bara möjlighet att uttrycka sig på språket. De får också möjlighet att öka sin förståelse för de skillnader som kan finnas mellan olika kulturer så som den de kommer ifrån liksom den svenska som de lever i. Det ger också en starkare anknytning till deras rötter och deras bakgrund.

Nyanlända elever i Stockholm kan vända sig hit för att få språkstöd och undervisning i sitt modersmål. Och förhoppningsvis ska det även innebära att de klarar av skolgången allt bättre rent generellt. Det har bland annat flera rapporter visat i och med vikten av hur modersmålskunskapen påverkar barn och unga positivt i de flesta fall i dag.

Comments are closed