View Sidebar
Snyggare städer med fasadputsning

Snyggare städer med fasadputsning

19/10/2019 18:55Comments are Disabled

Att sköta våra boenden kräver tid. Vi försöker i regel att fokusera på det som måste göras i första hand. Det kan handla om de obligatoriska hushållssysslorna, som bland annat inkluderar att städa och att tvätta kläder. Att underhålla fasaden av vårt hus är dock sällan något vi hinner med på en kontinuerlig basis.

Sveriges kommuner måste emellertid sköta sina byggnader på en kontinuerlig basis. Bristfälligt underhåll skapar inte bara en ful stadsbild, det kan även skapa stora renoveringskostnader i det långa loppet. Som tur är finns det företag som kan sköta både statens fastigheter och fastigheter som ägs av privatpersoner. BBM Fasadputsning tar hand om ditt hus.

Vad som påverkar stadsbilden

Expressen skriver  om staden som behöver fasadputsning. Det finns många städer i Europa som har bristfälligt underhåll av både fastigheter och parker. I Sverige tenderar vi att sköta underhållet på ett föredömligt sätt, men vad inkluderas egentligen i underhållet av en stad?

 • Det första vi tänker på är nog allmänna ytor. Låt oss säga parkerna och träden i en stad. Varje kommun måste kontinuerligt underhålla allmänna ytor. Det kan handla om allt från att klippa gräs till städning. 
 • Städning av stadens allmänna ytor kräver insatser dagligen. Det är nästan det första vi uppmärksammar när vi kommer till en stad. Är det ovårdat så påverkas hela stadsbilden.
 • Fasadputsning och dylikt är något som måste utföras efter behov. Många svenska städer har en hel del byggnader som är flera hundra år gamla. Hur ska dessa underhållas? Det är en fråga som kan ger olika svar. I regel behöver inte dessa fastigheter putsas lika mycket som en modern skyskrapa. Dessa byggnader brukar dock vara i större behov av större renoveringar.
 • I Sverige har vi inte en kultur som innefattar att bygga skinande skyskrapor. Vi kan dock se att många höga byggnader börjar ta form i olika delar av landet. Dessa byggnader är i behov av en fasadputsning regelbundet. Detta skapar därför ett antal olika merkostnader för kommunen.
 • Du kanske har sett videos från utlandet när människor putsar skyskrapor från utsidan? Detta är inte sällan ett farligt arbete. För att genomföra arbetet korrekt krävs en hel del säkerhetsåtgärder. Tar kommuner in extern hjälp för att göra detta får de också räkna med större kostnader.

Vad som kan förbättras

Städer måste satsa på fasaden. Detta är rubriken på en artikel i Expressen. Artikeln beskriver ett helhetsperspektiv på hur städer kan få ett bättre utseende. Detta är något som innefattar flera olika faktorer.

 • Du som läser är säkert medveten om den pågående urbaniseringen. Människor flyttar in till städerna vilket gör så att vi bor allt närmare varandra. Detta leder även till att flera bostäder kommer att byggas närmare varandra.
 • Hur görs avvägningen mellan privata byggnader och offentliga byggnader? Ofta måste vi samarbeta för att kunna hålla stadsbilden i gott skick. Det kan handla om att vi utför olika underhållsarbeten åt varandra, för att kunna spara pengar och skapa en stadsbild som alla drar nytt av.
 • Studier har även visat att privata fastighetsägare vill bo i mindre fastigheter, men samtidigt tillhandahålla större gårdsytor. Detta skapar bland annat högre utvändiga underhållskostnader för den privata fastighetsägaren. En del människor är dock inte medvetna om de krav som finns gällande kontinuerligt underhåll.
 • Kommuner satsar i sin tur på större fastigheter. Detta skapar problem relaterat till fasadernas utseende. Ofta byggs det stora fastigheter som saknar helhetstänk över hur dessa byggnader passar in i den övriga stadsbilen.
 • Detta kan även skapa problem med utanförskap. Många stora fastigheter byggs givetvis med avsikten att husera många människor. I längden kan dessa byggnader locka människor som har dålig ekonomi, på grund av att de med mer pengar vill bo i mindre fastigheter.
 • Detta kan också skapa större kostnader för kommunerna ifall de inte kan hyra ut alla lägenheter. I vilket fall kräver dessa fastigheter kontinuerligt underhåll. Kommunerna kan alltså inte spara in på underhållet med anledning av att de bor mindre människor i en fastighet.  

Forskningens slutsatser

Husens fasader kanske bara ses som något som lyfter stadsbilden. Forskning har dock visat att det även hjälper oss att må bra. Att bo i ett hus med mjuka moderna kanter hjälper oss att må bättre. Att ett helt område skapas på samma sätt är också positivt. Det ger oss nämligen en känsla av tillhörighet.

Forskningen lyfter vidare vikten av att bo i större områden med mer yta. Men hur är det möjligt med den moderna stadsbilden? Ibland är det inte möjligt att skapa större ytor för människor. Det blir då extra viktigt att utforma husen och dess fasader på ett sätt som är bra för vårt välmående.

I anslutning till detta måste även hela stadsbilden förbättras. Man lyfter bland annat faktorer som välvårdade parker och god infrastruktur. Det kan då handla om att området ska ha kollektivtrafik som passar väl in i stadsbilden. Ett positivt tecken är att kommuner i regel brukar investera i fräscha små resecentrum i stadens ytterområden.

När det privata möter det offentliga

Äger du ett centralt bostadshus? Det finns egentligen inga krav på att du kontinuerligt ska underhålla din fasad. Vi har nämligen inte kommit till den punkten där kommuner kan kräva olika former av underhåll på en fungerande fastighet. Du kan dock spara pengar genom att kontinuerligt underhålla din fastighet.

 • Är din fasad gjord av trä? Man brukar generellt sett säga att du ska måla om huset med jämna mellanrum. Detta ökar värdet på ditt hus. Det gör även så att du kan försäkra dig om att trämaterialet är i gott skick.
 • Om du inte har tid för att måla om kan du i alla fall tvätta fasaden. Det finns olika tillvägagångssätt för att göra det på ett korrekt sätt. Inte allt för sällan använder man dock i ett första steg ett starkare rengöringsmaterial, såsom ammoniak. 
 • Vi har redan varit inne på kommunens eventuella påverkan på den här typen av underhåll. Deras påverkan är som sagt begränsad, men finns det andra regler att ta i beaktning? Bor du exempelvis i en förening eller i ett kedjehus kan du behöva konsultera ansvarig person innan du påbörjar arbetet. 
 • Tegelhus ses ibland som ett omodernt materialval. Faktum är dock att tegel har många fördelar gentemot trähus. Det är ett mer robust material som kräver mindre underhåll. När du väl ska utföra underhållet har du även färre riskfaktorer att bekymra dig om.
 • Själva förarbetet är i regel mindre omfattande om du ska genomföra en förändring av ditt tegelhus. Om du ska måla behöver du inte genomföra omfattande rengöringsarbeten. I vissa faller räcker det till och med att putsa bort eventuellt smuts.
 • En annan faktor är efterarbetet. Färgen behöver i regel mindre tid att sätta sig på teglet, vilket sparar dig tid om du exempelvis vill genomföra två målningar. 

Comments are closed