View Sidebar
Sjuksköterskornas problem med låga löner

Sjuksköterskornas problem med låga löner

19/09/2016 16:23Comments are Disabled

Löner och sjuksköterskor är en diskussion som man har hört länge och där vågorna går höga. De menar att efter sin utbildning och med det ansvar de har borde lönen vara mycket högre än den faktiskt är idag. En del går så långt som att säga att just lönen är en anledning till att det är brist på sjuksköterskor. Med tanke på allt vad det innebär att vara sjuksköterska borde detta belönas med mer pengar.

15710040

Om man ser det från arbetarnas sida så är detta yrke mycket krävande. Dagligen så har de hand om folks liv och välfärd, och förväntas att inte bara vara skickliga men också trevliga och vänliga. En bra sjuksköterska kan verkligen göras stor skillnad och är en ovärderlig tillgång för vården. De är verkligen en grupp man bör måna om, och som gör samhället en stor tjänst med sitt arbete.

En lösning på de låga lönerna

På vissa håll har man lagt in extra bonus eller andra lockande förmåner om sjuksköterskorna jobbar under delar av sin semester. Detta gör man för att slippa ta in vikarier som måste tränas upp och lära sig rutinerna. Därigenom kan en sjuksköterska tjäna mer på ett par veckor än de gör annars. Ett annat alternativ är att jobba genom ett bemanningsföretag, att vara den som går som vikarie. Vad en sjuksköterskas ingångslön är står här.

Detta kan verkligen vara en lösning på de låga lönerna, men också på problemet med obekväma arbetstider. När det inte handlar om fast anställning så kan man ju i princip välja vlka dagar eller nätter som är bäst. Om ett vikariat inte passar en så tar man bara ett annat. Detta är kanske inte möjligt på mindre orter, men om man kan förflytta sig lite runt om så ökar möjligheterna till det perfekta vikariatet. Arbeta på sjuksköterskebemanningsföretaget Medlease.

Fördelar med att inte vara fast anställd

Om man vänder på det hela så finns det klara fördelar med att ha ett fast jobb. Trygghet bland annat och total kontroll över sina inkomster. Men det finns också flera fördelar med att jobba som vikarie eller genom ett bemanningsföretag. Till att börja med så handlar det inte alltid om korta vikariat utan ibland kan man få ett längre uppdrag. Många kommuner och landsting är idag desperata på grund av bristen på sjuksköterskor. Det leder till att de måste hyra in utifrån, vilket öppnar porten för bemanningsföretagen.

Men även de högre lönerna är en klar fördel att jobba på detta sätt. Det är klart att tryggheten med en fast anställning har sina sidor men på detta sätt kan man lägga undan en slant och bygga upp sina besparingar. I Upsala Nya Tidning skriver man om dåliga löner till sjuksköterskor i kommunen. De tilltag som regeringen genomfört känns orättvisa, även om andra ser det som ett steg i rätt riktning.

Rättvisa löner för alla

Det ganska många klagar på är att skillnaden mellan ingångslönerna och de som specialiserade sjuksköterskor får inte är stor nog. Man anser att det inte lönar sig med vidareutbildning eftersom flera år av studier inte räcker för en högre lön. Tyvärr kan en liknande situation leda till en allt större brist på kvalificerade sjuksköterskor, speciellt inom vissa områden.

Helt klart är detta en komplicerad situation, liknande den som socialarbetare och lärare upplever. Alla har en viktig roll att fylla, men om lönerna är låga så lockar inte dessa yrken de unga att utbilda sig. Vem vet hur framtiden kommer att se ut, om allt fler kommer att dras till bemanningsföretag kanske. Det är inte en dålig lösning för sjuksköterskorna som därigenom har större chans att få en rättvis lön.

Comments are closed