View Sidebar
Nya tekniker utnyttjas av dagens advokater

Nya tekniker utnyttjas av dagens advokater

04/08/2020 14:17Comments are Disabled

En rättsprocess innefattar ibland en lång resa för den som är involverad. Som privatperson kan det vara minst sagt skrämmande att befinna sig i en rättsprocess. Som tur är finns det advokater som kan hjälpa dig. Ny teknik har dessutom skapat en tryggare rättsmiljö för privatpersoner.

Många verkar tro att man måste besöka en advokatbyrå om man har ett rättsärende. Faktum är att det många gånger räcker med ett möte med en advokat på distans. Du kan alltså befinna dig i hemmets trygga vrå när du tar en första rättslig kontakt. Med Primus Juridik är du alltid på den säkra sidan.

En rättsprocess med dagens teknik

Det fysiska mötet kan vara avskräckande. Ibland väljer privatpersoner att undvika hela rättsprocessen på grund av det fysiska mötet. Som vi redan har nämnt finns det med dagens teknik goda möjligheter till att sköta delar eller hela processen på distans.

  • Bilden av en advokat visar ofta upp en rätt överlägsen individ. En individ som sitter på ett fint kontor omgiven av lagböcker inom olika områden. Lägg därtill en fin och dyr kostym som i vår kultur brukar symbolisera rikedom eller framgång. Den här bilden har inte alltid varit positiv för privatpersoner. 
  • Många advokatbyråer har istället försökt att närma sig kunderna. Digitaliseringen har varit väldigt viktig i den här utvecklingen. Som privatperson kan du få alla detaljer om ditt rättsfall på din dator eller surfplatta.
  • Detta har skapat bättre möjligheter till att följa sitt rättsfall. Förr i tiden fick man nästan alltid läsa om fallet på traditionellt A4-papper. I vissa fall kunde det vara tal om flera hundra A4-papper som man var tvungen att gå igenom.
  • Majoriteten av landets befolkning läser hellre digitalt. Det känns mer bekvämt och det är enklare att få en överblick över texten. Du kan sedan få svar på eventuella frågor genom att skicka ett enkelt e-mejlmeddelande. 
  • En annan viktig faktor att lyfta är prisbilden. Idag kan du få svar på en eventuell prisbild genom en enkel Googlesökning. Detta ger dig mer kontroll över rättsprocessen. 
  • Det finns även jurister och advokater som bedriver rådgivningstjänster. Dessa rådgivningstjänster tillåter dig att få en överblick över ditt rättsfall. De kan exempelvis ge dig en bild över dina chanser till att vinna målet.

Är du i behov av juridisk rådgivning? Läs om advokatbyrån som har stor erfarenhet inom sitt yrke.

Negativa faktorer med modern teknik

Aftonbladet berättar om komplikationer i familjerätten. Många rättsfall präglas av sekretessbestämmelser. Samtidigt tenderar känslig information att läcka ut till allmänheten. Dagens teknik har skapat möjligheter för att sprida information, vilket i sin tur kan leda till allvarliga konsekvenser.

Att känslig information läcker ut behöver inte utgöra ett brott i sig. Det kan handla om ett mänskligt misstag som har gjort att exempelvis ett namn eller en uppgift har nått obehöriga personer. Det stora problemet är snarare hur snabbt detta kan sprida sig. Det finns flera nätforum och andra informationskällor som kan spara dessa uppgifter för all framtid.

Dagens advokater utnyttjar i regel dagens teknik med stor varsamhet. Man använder endast datorer och nätverkslösningar som är säkra. Informationen måste vara krypterad för att känslig information inte ska få spridning.

Samtidigt innefattar dagens arbetssätt alltid en risk för informationsspridning. Många advokater är nämligen i behov av gamla rättsfall. Ibland kan det handla om rättsfall som är 40 år gamla. Problemet är att dokumenten inte alltid finns digitaliserade.

Det kan minst sagt vara en komplicerad process att få tillgång till dessa rättsfall. Först behöver man kontakta institutionen som bevarar dokumenten. Sedan måste man få ett tillstånd för att i ett sista skede ordna med en säker transport. Detta är tidskrävande och ibland kostsamt.

I framtiden kommer förmodligen stora delar av de svenska rättsfallen finnas digitaliserade. Detta skapar en högre tillgänglighet och bättre utsikter för advokater att vinna viktiga mål. Samtidigt måste tekniken hela tiden skapa den säkerhet som krävs för dessa dokument.

Hela rättsområdet har varit rätt sena på bollen vad gäller digitaliseringen. Utmaningarna för vissa institutioner är därför stora. En del av ansvaret ligger emellertid på den svenska regeringen. De måste införa reformer som både ökar tillgängligheten och säkerheten. 

Framtidens arbetssätt

Duktiga advokater lär sig utnyttja medierna. Ibland kan det moderna arbetssättet vara skillnaden mellan att vinna och förlora ett mål. I dagens samhälle är det enkelt att sprida information. Allmänheten blir dock överöst med stora mängder information varje dag. För att få göra sin röst hörd måste man sticka ut från mängden.

Många advokater har lyckats med detta. De jobbar i många fall med känsliga ärenden som engagerar stora delar av den svenska befolkningen. De advokater som kan kommunicera med media och använda sina egna plattformar ökar sina chanser för att vinna.

Nutidens arbetssätt, där sociala medier och opinionsbildning i nättidningar är vanligt förekommande, kan få folk att agera. Det kan exempelvis handla om en advokat som söker vittnen till ett brott. Med rätt teknik kan den här informationen nå stora delar av befolkningen. Det kan också handla om en advokat som vill skapa opinion kring ett rättsfall, för att Högsta domstolen ska ta upp fallet.

Högsta domstolen ska visserligen vara oberoende i deras arbetssätt. Samtidigt får man komma ihåg att det är vanliga medborgare som jobbar på myndigheten. Om man lyckas skapa debatt kring ett rättsfall kommer de förmodligen vara mindre benägna att avslå en begäran om resning.

De nya teknikerna inkluderar alltså advokaternas sätt att själva kommunicera på webben. Det handlar dessutom om deras sätt att interagera med kvällstidningar och nätmagasin. 

Comments are closed