View Sidebar
Kulturen inte bli lidande av redovisningskraven

Kulturen inte bli lidande av redovisningskraven

05/06/2019 15:09Comments are Disabled

I ett samhälle finns det många pusselbitar som måste passa ihop. Dels har du alla lagar som styr det ekonomiska. Allting ska bokföras och redovisas, skatter betalas och det hela ska vara inne till en viss tid. Samtidigt så har du en budget som helst bör följas. Alla delar ska få sitt, och det ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Skolorna, kulturella projekt, infrastruktur och mycket annat. Tillsammans så bildar de en helhet, där folk bor och fungerar. 

En del känner att vissa bitar blir lidande av alla lagarna. Att kulturen till exempel inte får en chans att utvecklas på grund av redovisningskraven. Det är bra att klaga när något inte är bra. Ibland måste det till en riktig debatt för att det ska bli förändringar. För om ingen vet vad som är fel så drar de slutsatsen att allt fungerar bra under de nuvarande reglerna. Här är det viktigt att just kultur och liknande pusselbitar inte försvinner, utan att de har en röst att säga ifrån med. 

Ta väl hand om det ekonomiska

Det är bra med vissa regler som styr, även för den ekonomiska biten. Genom dessa lagar har Sverige lyckats bli ett välfärdsland, där du har ganska mycket hjälp och stöd. Samtidigt så kan det vara nog så komplicerat att klara av allt det som har att göra med ekonomin. Därför har det blivit vanligt att lägga ut det på en specialiserad firma, så kallad outsourcing. De har all den kompetens och kunskap som behövs, och ofta lite till. Du kan få hjälp på din ekonomiavdelning

innan du väljer en samarbetspartner ska du se över deras bakgrund noga. Dels vill du ha ett företag som har den utbildning och erfarenhet som behövs. Det är naturligtvis grunden. Men även deras bemötande kan vara av vikt. Du ska trots allt samarbeta med dem över något så viktigt som din ekonomi. Därför är deras hantering och procedurer med kunderna också en detalj at se närmare på. KlaraPapper är en bra redovisningsbyrå. 

Vikten av att hålla jämna steg

Alla måste redovisa och kunna bevisa varför en viss siffra står där. Det är något som ingen kommer undan. Vissa projekt eller företag har inte samma plikt till redovisning, men på ett eller annat sätt så måste alla hålla ordning på sin ekonomi. Staten har rättighet att kontrollera och ibland kan du få dyra böter om allt inte är på rätt plats. Det är viktigt att redovisa i tid enligt Sveriges Radio

Men det ligger även i ditt eget intresse att ha ett fast grepp om din ekonomi. Det handlar trots allt om dina surt förvärvade pengar som du inte vill ska slösas bort. Genom att se över alla de rapporter som alstras av din ekonomiavdelning eller samarbetspartner så vet du exakt vad som sker i verksamheten. Du får också en klar bild över var du ska sätta in extra resurser och var du kanske vill börja dra ner lite grand. 

Alla siffror har en mening och ibland kan du behöva hjälp med att tyda dem. Återigen så belyser det vikten av att välja en bra redovisningsfirma. Där de kan ge dig mer insikt i din ekonomi och förklara allting så att även en lekman kan förstå det. Med tiden kommer du att bli proffs på att läsa rapportera. Allt det som står där kommer att få en mening och ge dig något att arbeta med. Genom att hålla jämna steg med din ekonomi har du större förutsättningar att lyckas väl med ditt företag. 

Ekonomi och kultur som samarbetar

En del av statens och kommunernas budget avsätts för kultur. Även om det inte är direkt nödvändigt för att överleva så har det en viktig plats i samhället. Genom att satsa lite extra på kultur kan du bygga upp något hållbart. Ungdomar som är involverade i kulturella aktiviteter har inte tid och lust för vandalism eller andra tråkiga sysselsättningar. Folk som har lätt att nå fram till kultur av olika slag kan växa till sig mentalt och känslomässigt. Därför är kultur en sådan viktig del av livet. 

Men även kulturella projekt måste redovisa vad de gör med sina pengar. De måste kunna bevisa på något sätt att budgeten är korrekt. Och helst att de ska få ännu mer pengar nästa år. För det räcker aldrig till allt det du vill göra. Här brukar det ibland bli ett visst gnissel. För det händer att de som kontrollerar pengarna inte är de samma som faktiskt använder dem. De ser därför inte vilken nytta en kulturell budget kan göra. Redovisning och kultur måste kunna samarbeta. 

Ta både kultur och ekonomi på allvar

Det går alltså inte att säga att något är viktigare än annat. I alla fall inte när du uppfyllt behoven för vård och mat, saker som verkligen är livsnödvändiga. Men kultur har sin givna plats i samhället. Enligt vissa personer är det just kulturen som skiljer oss från djuren. De uppskattar inte konst eller musik, i alla fall inte i samma utsträckning som människor. Därför ska kulturen tas på allvar.

Men även ekonomi är något som inte får lämnas åt ödet. Annars kommer pengarna snart att ta slut. Eller folk klaga ännu mer på hur de används. Mycket av de resurser som går till kultur och andra delar av samhället kommer ju från hårt arbete. Folk betalar skatt och deras pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt. 

På sätt och vis har det vissa likheter med ett företag. Du har flera delar som tillsammans gör att verksamheten går framåt. En del är mindre viktiga, i alla fall på ytan. Men om de inte fungerar så blir hela företaget lidande. En liten detalj som städning och påfyllningen av toalettpapper är ett bra exempel. Allt detta måste dock balanseras mot budgeten. Ett företag har begränsade resurser, oavsett hur stora de är. Ekonomin måste därför tas på allvar. 

Stora krav på redovisning

Nu är det alltså lagar som styr det mesta som har att göra med ekonomi i det svenska samhället. Flera av lagarna är detaljerade och du kan inte komma undan. Regelbundna kontroller gör det svårare att fuska, även om de flesta nog ändå är ärliga. Vad en del är oroliga för är att kulturen ska bli lidande av lagarna runt redovisning. Det ger staten större kontroll, vilket inte alltid är lika uppskattat. 

Men andra menar att en liten detalj som redovisning inte ska hindra kulturen från att sprida sig i samhället. Det gäller att komma runt problemen och istället se på den nytta du kan göra. Vissa organisationer anordnar evenemang eller utställningar för att dra in lite extra pengar. Andra tar en avgift för de projekt de gör, men den är så pass låg att de flesta kan klara av att delta. För kultur måste spridas i alla samhällsnivåer. Det ska inte vara en sak bara för rika. Alla har rätt till något som stimulerar själen, så att säga. 

Så oavsett om det är lag på redovisning eller inte så måste kulturen respekteras. De pengar som avsätts för den ska inte slösas med utan användas för att nå ut till så många som möjligt. Alla hoppas och jobbar mot att redovisningskraven inte ska göra kulturen lidande. Utan att tvärtom den ska fortsätta att växa till sig. 

Comments are closed