View Sidebar
Hjälp när man bäst behöver det

Hjälp när man bäst behöver det

26/12/2015 09:22Comments are Disabled

Att leva med en hjärnskada är inte lätt, och involverar hela familjen. Många gånger kan de små sakerna här i livet bli stora hinder. Därför behöver  dessa familjer hjälp och assistans. Personlig hjälp som är individuellt anpassad, när den behövs som mest.

106-4-leva-med-funktionshinderAlla har olika situationer, alla hjärnskador är inte likadana. Vilken hjälp man behöver kan också bero på ålder och andra faktorer som varierar en hel del. Assistansen bidrar till att patienten kan leva ett helt och fullt liv, vad detta än involverar.

Vad behöver man hjälp med?

En hjärnskada kan vara medfödd, men den kan också uppstå genom sjukdom eller olycka. TRF Assistans hjälper personer med stöd vid hjärnskada. Alla har olika behov, därför evaluerar personalen varje patients situation och baserar sin hjälp i enlighet med vad de ser. Respekt för andra är grundläggande här, eftersom man ofta måste hjälpa till med intima eller komplicerade situationer.

Varför söka hjälp?

Att leva i en familj där någon är hjärnskadad kan medföra en alldeles speciell problematik. Kärlek och förståelse finns där, men ibland så blir man fysiskt eller psykiskt trött. Det kan också hända att familjen inte har kapacitet eller möjlighet att helt och fullt ta hand om den hjärnskadade. Oavsett vilken situation man befinner sig i så kan den underlättas med rätt hjälp, av kompetent personal.

Gå in på TRF Assistans hemsida och läs om personlig assistans och assistansersättning. Alla har rätt till utbildning, en aktiv fritid och andra grundläggande behov. Med hjälp och assistans kan man i de flesta fallen åstadkomma detta. Familjen får avlastning med det praktiska och kan istället fokusera sin energi på andra delar av livet.

Trots de allvarliga handikapp som  en hjärnskadad person upplever kan de ändå leva ett gott liv. Helt klart är det inte lätt att vara i en liknande situation, men man ska inte behöva använda all sin tid och energi på sådant som andra kan hjälpa till med. Med praktisk hjälp kommer livet att fungera och alla att må så mycket bättre.

Comments are closed